LIÊN HỆ
GỬI YÊU CẦU

GỬI VỀ

ĐÍNH KÈM

Kết nối với VFC

Kết nối với VFC để nhận được
những tin tức mới nhất.

Thông tin
CÔNG TY CP KHỬ TRÙNG VIỆT NAM
29 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM
info@vfc.com.vn
Fax: (028) 3910 3627
(028) 3822 5069 - Khử trùng
(028) 3911 8077 - Kiểm soát dịch hại
(028) 3822 8097 - Nông dược
XEM ĐỊA ĐIỂM TRỤ SỞ VFC TRÊN BẢN ĐỒ
Trở về đầu trang