Liên hệ Pestman
Phòng Kinh Doanh TP.HCM

Lê Thị Vi Thảo

 1800 1554 - Ext: 118

 Thao.Le01@vfc.com.vn

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ TP.HCM

 Trần Văn Hiển

 0363 979 356

 Hien.TranVan@vfc.com.vn 

Trạm liên hệ

TRẠM BÌNH DƯƠNG

 Nguyễn Khắc Danh  Trưởng trạm

 0909 487 699

 Danh.NguyenKhac@vfc.com.vn 

 

TRẠM ĐỒNG NAI

Phan Thái Vinh   Trưởng trạm

 0933 789 961

Vinh.PhanThai@vfc.com.vn 

 

TRẠM PHAN THIẾT

 Trần Văn Tuấn   Trưởng trạm

 0919 64 83 98

 Tuan.TranVan@vfc.com.vn 

 

TRẠM VŨNG TÀU

 Vũ Văn Kiên   Trưởng trạm

 0972 299 292

 Kien.VuVan@vfc.com.vn 

 

TRẠM LONG AN

 Nguyễn Văn Tuấn  Trưởng trạm

 0975 057 520

 Tuan.NguyenVan@vfc.com.vn 

 

TRẠM THUẬN AN

Đặng Minh Tân Trưởng trạm

 0964 195 135

Tan.DangMinh@vfc.com.vn 

 

TRẠM DẦU GIÂY

Vũ Minh Cường Trưởng trạm

 0344477411

Cuong.VuMinh@vfc.com.vn 

 

TRẠM BẾN CÁT

Nguyễn Văn Chương Trưởng trạm

 0366 492 400

Chuong.NguyenVan@vfc.com.vn 

 

TRẠM LONG THÀNH

Hoàng Anh Sơn Trưởng trạm

 0349 506 180

Son.HoangAnh@vfc.com.vn 

 

TRẠM TÂY NINH

Trần Tuấn Anh Trưởng trạm

 0984 128 218

Anh.TranTuan@vfc.com.vn 

 

TRẠM TIỀN GIANG

Đinh Hoàng Đặng Khánh Vinh Trưởng trạm

 0989047407- 0334679262

Vinh.Dinh@vfc.com.vn 

 

TRẠM TÂN BÌNH

Nguyễn Minh Toàn Trưởng trạm

 0939084265

Toan.NguyenMinh@vfc.com.vn 

 

TRẠM PHÚ MỸ

Phan Lê Viên Trưởng trạm

 0906 907 774

Vien.PhanLe@vfc.com.vn 

 

TRẠM QUẬN 1

Lê Đình Bảo Trưởng trạm

 0905 370 016

Bao.LeDinh@vfc.com.vn 

 

TRẠM QUẬN 7

Ngô Tấn Kiệt Trưởng trạm

 0912 921 409

Kiet.NgoTan@vfc.com.vn 

 

TRẠM QUẬN 9

Nguyễn Hoài Phong Trưởng trạm

 0906675572

Phong.NguyenHoai@vfc.com.vn 

Trở về đầu trang