Bên cạnh việc khử trùng xông hơi, VFC có thực hiện công tác tư vấn và xây dựng chương trình kiểm soát dịch hại tổng hợp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho khách hàng hay không?
Bên cạnh việc khử trùng xông hơi, VFC có thực hiện công tác tư vấn và xây dựng chương trình kiểm soát dịch hại tổng hợp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho khách hàng hay không?
12/04/2019 1755

Bên cạnh việc khử trùng xông hơi, VFC có thực hiện công tác tư vấn và xây dựng...

Ngoài lượng hơi nước có trong không khí, còn nguồn nào có thể dẫn đến hệ quả ngưng tụ hơi nước nêu trên để cần phải sử dụng chất hút ẩm?
Ngoài lượng hơi nước có trong không khí, còn nguồn nào có thể dẫn đến hệ quả ngưng tụ hơi nước nêu trên để cần phải sử dụng chất hút ẩm?
12/04/2019 1610

Ngoài lượng hơi nước có trong không khí, còn nguồn nào có thể dẫn đến hệ quả ngưng tụ...

Một số hợp đồng xuất khẩu yêu cầu sử dụng Phostoxin, trong khi hợp đồng khác lại yêu cầu sử dụng Phosphine (PH3) và lại có những hợp đồng quy định sử dụng Aluminium Phosphide làm hoá chất xông hơi. Vậy có gì khác nhau giữa những hợp đồng này? Dùng từ nào chính xác hơn?
Một số hợp đồng xuất khẩu yêu cầu sử dụng Phostoxin, trong khi hợp đồng khác lại yêu cầu sử dụng Phosphine (PH3) và lại có những hợp đồng quy định sử dụng Aluminium Phosphide làm hoá chất xông hơi. Vậy có gì khác nhau giữa những hợp đồng này? Dùng từ nào chính xác hơn?
12/04/2019 3756

Một số hợp đồng xuất khẩu yêu cầu sử dụng Phostoxin, trong khi hợp đồng khác lại yêu cầu sử dụng Phosphine (PH3)...

Để kiểm soát hay tiêu diệt côn trùng trên hàng hoá, ngoài biện pháp khử trùng xông hơi còn có biện pháp nào khác hay không?
Để kiểm soát hay tiêu diệt côn trùng trên hàng hoá, ngoài biện pháp khử trùng xông hơi còn có biện pháp nào khác hay không?
12/04/2019 1729

Để kiểm soát hay tiêu diệt côn trùng trên hàng hoá, ngoài biện pháp khử...

Một lô hàng đã được khử trùng liệu có bị côn trùng xâm nhập trở lại hay không?
Một lô hàng đã được khử trùng liệu có bị côn trùng xâm nhập trở lại hay không?
12/04/2019 1693

Một lô hàng đã được khử trùng liệu có bị côn trùng xâm nhập trở lại hay...

Trở về đầu trang