VFC

    

Các Văn Bản KDTV Liên Quan Khử Trùng Hàng Xuất Khẩu Sang India-Ecuador-China

Trong thời gian gần đây, công tác kiểm tra giám sát hàng hóa nhập khẩu về phương diện kiểm dịch thực vật và kiểm soát côn trùng tại một số nước như Ấn Độ, Ecuador và Trung Quốc rất nghiêm ngặt, đòi hỏi công tác kiểm tra giám sát trước xuất khẩu từ phía cơ quan Kiểm dịch thực vật Việt Nam và công tác khử trùng xông hơi đối với hàng hóa của các công ty Khử trùng Việt Nam phải đảm bảo kiểm soát triệt để côn trùng theo yêu cầu của nước nhập khẩu.

Đối với các công ty xuất khẩu hàng hóa sang các thị trường nêu trên thì cơ quan Kiểm dịch thực vật cũng có những khuyến cáo và yêu cầu phải tuân thủ cũng như phối hợp chặt chẽ với các đơn vị dịch vụ khử trùng để đáp ứng quy định của nước nhập khẩu.

Theo đó, Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng 2 đã ban hành 2 văn bản đính kèm để hướng dẫn việc đáp ứng.”

 

pdf-icon
Công văn số 40/CV-KD2/ ngày 24/03/2017 v/v Kiểm dịch thực vật hàng sang Ấn Độ
pdf-icon
Công văn số 41/CV-KD2/ ngày 24/03/2017 v/v Khử trùng hàng xuất khẩu sang Ấn Độ, Trung Quốc, Ecuador