VFC

    

ĐẠI HỘI THÀNH LẬP HIỆP HỘI KHỬ TRÙNG VIỆT NAM (VAF)

ĐẠI HỘI THÀNH LẬP HIỆP HỘI KHỬ TRÙNG VIỆT NAM (VAF)

Ngày 27 tháng 08 năm 2016 tại khách sạn Palace, các công ty, tổ chức hoạt động liên quan đến lĩnh vực xông hơi - khử trùng, kiểm soát côn trùng và dịch hại đã tổ chức thành công Đại hội thành lập Hiệp Hội Khử Trùng Việt Nam (VAF). VAF được tổ chức và hoạt động theo pháp luật Việt Nam nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước,.

VAF1

Đoàn chủ tịch của đại hội  - Ông Nguyễn Bảo Sơn – Trưởng Ban vận động thành lập Hiệp hội/Đại diện Công ty VFC phát biểu

Trong buổi lễ các hội viên đã cùng nhau đề ra mục tiêu hoạt động của hiệp hội nhằm phổ biến, cung cấp các thông tin, công nghệ mới của ngành khử trùng, kiểm soát côn trùng và dịch hại trên thế giới cho các hội viên. Bên cạnh đó, việc kiểm tra, giám sát các công ty thành viên trong việc tuân thủ Điều lệ của Hiệp hội cũng đã được đề cập.

VAF1

Các hội viên góp ý cho Điều lệ của Hiệp Hội

Hiệp hội cũng sẽ có những kiến nghị, đề xuất, góp ý cho các chính sách,quyết định của Nhà nước có liên quan đến ngành xông hơi - khử trùng, kiểm soát côn trùng và dịch hại nhằm đáp ứng các yêu cầu quản lý của Nhà nước cũng như phù hợp với hoạt động thực tế của ngành.

Tại Đại Hội, các hội viên cùng bỏ phiếu bầu cử để bầu ra Ban Chấp Hành và Ban Kiểm Tra  của Hiệp hội.

VAF1

Các hội viên biểu quyết các vấn đề  trong Đại Hội

Ban chấp hành của Hiệp hội đã được bầu gồm có các thành viên: Ông Nguyễn Bảo Sơn, ông Đỗ Trí, ông Trần Phương, ông Nguyễn Văn Dũng, bà Mai Thiên Kim, ông Trần Hữu Đức.

Thay mặt Ban chấp hành Hiệp hội VAF, Ông Nguyễn Bảo Sơn đã có lời cảm ơn đến các tổ chức và cá nhân là hội viên của Hiệp hội cùng lời chúc thành công của Hiệp Hội.

VAF1

Ban Chấp hành Hiệp hội Khử trùng Việt Nam /VAF nhiệm kỳ 2016- 2018

VAF1

Ban Kiểm tra  Hiệp hội khử trùng Việt Nam/ VAF nhiệm kỳ 2016- 2018

 

Hỗ trợ Khử trùng

Hỗ trợ bán hàng
Hỗ trợ kỹ thuật