VFC

    

Thành tựu1960

Thành lập Đội sát trùng cảng Hải Phòng

Đội khử trùng - Phòng Vệ sinh - Thảo Mộc trực thuộc Tổng Nha Nông nghiệp Sài Gòn


1976

Thành lập Đội sát trùng trực thuộc Cục Bảo vệ Thực vật


1985

Thành lập Công ty Khử trùng I (Hải Phòng)

Thành lập Công ty Khử trùng II (Tp.HCM)


1989

Đón nhận Huân chương Lao động hạng III


12-1993

Bộ Nông Nghiệp và Công nghiệp thực phẩm quyết định thành lập Công ty Khử trùng Việt Nam trên căn cứ sáp nhập hai công ty khử trùng I và II, trụ sở chính tại Tp.HCM.


1994

Thành lập Bộ phận Kinh Doanh Phân Phối Nông Dược


1997

Thành lập Bộ phận Pestmaster chuyên kiểm soát dịch hại và vệ sinh môi trường


1998

Được chọn làm điều phối viên dự án về các giải pháp thay thế Methyl Bromide trong khử trùng nhằm bảo vệ tầng Ozone của Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hiệp quốc (UNIDO)


1999

Gia nhập Hiệp hội Khử trùng Hàng Hải quốc Tế - IMFO

Gia nhập Hiệp hội Quản lý Dịch hại - NPMA, USA

Đón nhận Huân chương Lao động hạng II


2001

 thành doanh nghiệp cổ phần - Công ty Khử trùng & Kinh doanh nông dược đầu tiên thực hiện cổ phần hóa thành công.

Đón nhận huân chương Lao động hạng I


2002

Thực hiện thành công quy trình quản lý doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 BVQI-UKAS/ANSI-RAB


2004

Liên doanh xây dựng Khách sạn Novotel Nha Trang


2006

Khởi công xây dựng Cao ốc Văn phòng VFC Tower


2008

Khai trương thành công Khách sạn Novotel Nha Trang

Đưa VFC Tower vào hoạt động


2009

Tổ chức Chiến lược xây dựng thương hiệu mới

Dự kiến niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh