VFC

    

Sứ mạng

Sứ mạng

bac cu_white shirt

VFC mang lại sự thỏa mãn tối đa các lợi ích của khách hàng, đối tác và cộng đồng thông qua việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với chất lượng được đảm bảo; nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng với những yêu cầu đa dạng của thị trường, phù hợp với những tiêu chuẩn hàng xuất khẩu và bảo vệ môi trường. Qua đó mang lại giá trị doanh nghiệp, cổ tức của cổ đông ngày càng tăng cao; nâng cao đời sống và niềm tự hào cho người lao động.