VFC

    

bannerND

Công dụng: Trừ Sâu
Nhà sản xuất : SYNGENTA - SWISS
Công dụng: Trừ Sâu
Nhà sản xuất : FMC - USA
Công dụng: Trừ Sâu
Nhà sản xuất : NIPPON SODA CO., LTD - JAPAN
Công dụng: Trừ Sâu
Nhà sản xuất : SYNGENTA - SWISS
* Tất cả các loại thuốc trên đã được đăng ký nhãn hiệu và phân phối độc quyền bởi công ty CP khử trùng Việt Nam.

Hỗ trợ Nông Dược

Hỗ trợ bán hàng
Hỗ trợ kỹ thuật