VFC

    

bannerND

KARATE

KARATE
SYNGENTA - SWISS
GIÁ : 1234
Tên chung : Thuốc trừ sâu
Karate-50ml-ok


* Đặc Tính:

Tác động tiếp xúc, vị độc và xua đuổi mạnh.
* Ưu Điểm:
Hiệu quả trừ sâu cao (diệt cả trứng, sâu non và bướm).
Tác động cực nhanh vài phút sau phun.
Tính phối hợp tốt với thuốc trừ sâu khác (Selecron).
* Công Dụng:

Trừ sâu cuốn lá, bọ trĩ, rầy nâu, sâu phao,bọ xít hại lúa; sâu cuốn lá, sâu ăn lá hại lạc; sâu ăn lá hại đậu tương; bọ xít muỗi hại điều.
* Tất cả các loại thuốc trên đã được đăng ký nhãn hiệu và phân phối độc quyền bởi công ty CP Khử Trùng Việt Nam .

Hỗ trợ Nông Dược

Hỗ trợ bán hàng
Hỗ trợ kỹ thuật