VFC

    

bannerND

NEVO

NEVO
SYNGENTA - SWISS
GIÁ :
Tên chung : Thuốc Bệnh
SPAC-100ml_3D-copy
Hoạt chất: 250gr Propiconazole
+80gr Cyproconazole/L
Chất phụ gia và các chất khác 670gr/L
* Đặc tính:
Tác động nội hấp và phân tán mạnh, di chuyển hướng ngọn, phòng và trị bệnh hiệu quả, ngăn cản hình thành ống mút và tạo vách tế bào nấm.
* Ưu điểm:
  • Thấm sâu chỉ trong 30 phút, yên tâm khi mưa xuống.
  • Hiệu quả kéo dài 2-3 tuần giúp tiết kiệm chi phí.
  • Giúp bộ lá xanh, sạch bệnh.
  • Tăng năng suất và phẩm chất cây trồng.
  • Không thấm lan, lưu tồn trong đất.
  • An toàn cây trồng, người phun, môi trường.
  • Phù hợp với chương trình IPM: an toàn cho thiên địch.
* Công dụng:
Thuốc trừ bệnh nội hấp. đặc trị bệnh lem lép hạt,khô vằn (đốm vằn), vàng lá, thối thân hại lúa.
Sản phẩm cùng loại
* Tất cả các loại thuốc trên đã được đăng ký nhãn hiệu và phân phối độc quyền bởi công ty CP Khử Trùng Việt Nam .

Hỗ trợ Nông Dược

Hỗ trợ bán hàng
Hỗ trợ kỹ thuật