VFC

    

Khử trùng lô hàng trong kho

Là một Công ty khử trùng lâu năm, với năng lực đầy đủ từ con người đến vật tư thiết bị, VFC có thể thực hiện khử trùng cùng lúc hàng trăm ngàn m3 hàng hoá một cách an toàn, hiệu quả. Thực tế trong nhiều năm qua khả năng này của VFC đã được khách hàng đánh giá rất cao.
* Một số loại hình khử trùng trong kho điển hình như:

 

» Khử trùng lô hàng đóng bao trong kho (Stack fumigation under tarpaulin).     
» Khử trùng lô hàng ngoài trời.
» Khử trùng silo/ bin chứa hàng đổ xá.
» Khử trùng nhà xưởng, dây chuyền chế biến bột mì, thức ăn gia súc...

 

Bên cạnh việc khử trùng xông hơi để diệt trừ côn trùng trên hàng hoá, bằng kinh nghiệm

của mình và thông qua các chương trình hợp tác quốc tế, VFC đã tư vấn thành công cho

rất nhiều khách hàng lớn áp dụng Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp - ISPM, nhờ vậy

sự kiểm soát côn trùng mang tính hệ thống, khoa học, chủ động và tiết kiệm chi phí.


KT-1211-004 HQN_9493 HQN_9535

 

 

Hỗ trợ Khử trùng

Hỗ trợ bán hàng
Hỗ trợ kỹ thuật