VFC

    

bannerND

Liên hệ Nông dược

 

BỘ PHẬN NÔNG DƯỢC


PHÒNG BAN
PHỤ TRÁCH ĐIỆN THOẠI
Phòng Kinh Doanh Nông Dược & Giống Cây Trồng
 Nguyễn Phước Tâm
(+84.28) 3822 8097 ext: 704
Phòng CGKT & Marketing Nông Dược
Lê Thanh Tịnh
(+84.28) 3822 8097 ext:710
Phòng Kỹ Thuật Nông Dược
 Nguyễn Văn Thọ
(+84.28) 3822 8097 ext: 717
Phòng Cung ứng Nông Dược
 Nguyễn Hoàng Anh
(+84.28) 3822 8097 ext: 789
 

Hỗ trợ Nông Dược

Hỗ trợ bán hàng
Hỗ trợ kỹ thuật