VFC

    

Giá trị

icon-07

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

Cung cấp sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất


icon-04

HƯỚNG ĐẾN KHÁCH HÀNG

Thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu khách hàng


icon-01

TIÊN PHONG SÁNG TẠO

Sáng tạo để mang lại nhiều giá trị cho khách hàng và công ty


icon-02

QUÝ TRỌNG CON NGƯỜI

Trân trọng, đề cao phẩm chất của nhân viên và mọi người


icon-03

ĐOÀN KẾT HỖ TRỢ

Xây dựng tinah thần đồng đội trong công việc


icon-06

UY TÍN TRUNG THỰC

Trung thực với khách hàng, nhân viên và mọi người xung quanh


icon-05

PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

Nỗ lực tạo ra môi trường sống tốt hơn cho cộng đồng