VFC

    

Chính sách tuyển dụng

  • Một công việc nhiều thử thách với mức lương công bằng, hấp dẫn và cạnh tranh.
  • Khen thưởng và đãi ngộ xứng đáng theo thành tích công việc.
  • Cơ hội thăng tiến và trưởng thành trong một môi trường kinh doanh năng động với một nền văn hóa doanh nghiệp chuẩn mực.
  • Trân trọng và đề cao phẩm chất của nhân viên và mọi người xung quanh.
  • Đảm bảo các chính sách theo Bộ luật lao động.

 

Nhân viên là người bạn đồng hành trên con đường thành công và phát triển của VFC